Aanmeldingsprocedure

Wilt u meer informatie over onze organisatie, het begeleidingsaanbod en plaatsingsmogelijkheden dan kunt u een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek krijgt u o.a. ook een rondleiding in onze locatie.

Voor een afspraak kunt u bellen naar 070 – 326 35 91 of het contactformulier invullen.

!BELANGRIJK!

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en is geen aanmeldingsgesprek! Na dit gesprek wordt uw kind dus niet op de wachtlijst geplaatst. Voor aanmelding van begeleiding dient u onderstaande stappen te ondernemen:

  1. U heeft een geldige verwijzing van de gemeente/lokaal team
  2. Downloaden en invullen van het ‘Aanmeldingsformulier cliënt’ op de website
  3. Het formulier en verwijzing mailen naar aanmelden@centrumgroei.nl
  4. Wij verzoeken u ook relevante verslaglegging zoals psychodiagnostisch verslag en eerdere/huidige hulpverleningsverslagen mee te sturen.
  5. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek.
  6. Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt de hulpvraag besproken om vast te stellen of ons begeleidingsaanbod passend is.
  7. Als na dit gesprek blijkt, dat ons begeleidingsaanbod passend is, zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. 

Aangemeld, en dan?

  1. Er komt een plaats vrij, u ontvangt daarover zo snel mogelijk bericht.
  2. Na bevestiging van de verwijzing wordt een startgesprek gepland om de doelen en praktische zaken te bespreken.
  3. Tenslotte wordt een startdatum afgesproken.