Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs een feit. Passend Onderwijs wil zeggen dat er voor alle kinderen vanaf 4 jaar een soort onderwijs mogelijk moet zijn, waarbij ouders inspraak hebben. Tegelijk zijn de bezuinigingen in het SBO en SO ingevoerd. Hierdoor is het aantal kinderen met een diagnose ASS op reguliere basisscholen toegenomen. Behalve leerlingen met autisme zijn er nog meer leerlingen met een beperking in de klas. Leerkrachten hebben hun handen vol en kinderen met ASS of ADHD krijgen niet de juiste aanpak in de klas. Het gevolg is dat we nu veel kinderen en pubers met onderwijs problematiek zien, de zgn. thuiszitters.

Een leerling in de klas met autisme

De beleving van iemand met autisme is vaak anders dan die van zijn omgeving. Door over- en onder prikkeling van de zintuigen kan in de klas afwijkend of ongewenst gedrag ontstaan. Als leerkracht/docent kun je hier veel last van ondervinden. Tegelijk kan dit  ten koste gaan van de leerprestaties, acceptatieproblemen en kans op pestgedrag van medeleerlingen. Het beter begrijpen van ‘het gedrag’ wat ontstaat door autisme, kan verhelderend werken voor zowel leerkracht/docent als medeleerlingen.

Expertise op school

De kennis van autisme op school bestaat vaak uit standaard methodes zoals als structuur, kastjes met laatjes, prikkelarme omgeving en alles waar de ‘gewone’ zorg op is gericht. Natuurlijk kan dit zeer goed werken en is zeker waardevol. De ervaring is echter dat dit vaak onvoldoende of nauwelijks werkt in een volle en drukke klas. Maar wat dan wel?

Anders omgaan met autisme in de klas

Met meer dan 16 jaar ervaring in het speciaal onderwijs (cluster 2) leren wij je anders kijken naar autisme en situaties herkennen en voorkomen. Groei heeft daarvoor speciaal voor professionals in het onderwijs een workshop ontwikkeld. In deze workshop wordt uitgelegd hoe wij deze extra begeleiding kunnen bieden en geven handvatten, tips en trucs. Laat een wereld voor je open gaan.