Update 20-05-2020:

Begeleidingsaanbod vanaf 1 juni

Alle ouders, cliënten en betrokkenen worden via e-mail en het ECD uitgebreid op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen Centrum Groei! aangaande het corona virus. Hieronder vindt u een korte samenvatting van ons begeleidingsaanbod.

Begeleiding in het Centrum

* Vanaf 1 juni zullen er bij Groei Loosduinen maximaal 6 kinderen per dag worden opgevangen.

* Vanaf 1 juni zullen er in Monster maximaal 4 kinderen per dag worden opgevangen.

* Niet schoolgaande kinderen die begeleiding op het centrum krijgen zullen twee keer in de week opgevangen worden van 09:00 – 15:00 uur, met uitzondering van de woensdag 09:00 – 12:00 uur.

* Vanaf 1 juni wordt de sluitingstijd uitgebreid tot 17:00 uur. De naschoolse kinderen kunnen begeleid worden op het centrum met een maximum aantal van 6 kinderen.

* Vanaf 1 juni gaat Groei op zaterdag weer open en kunnen de kinderen om de week (maximaal 6 kinderen per keer) worden opgevangen.

Thuisbegeleiding (Ambulante begeleiding)

* Vanaf 1 juni zal de thuisbegeleiding weer opgestart worden. Het is situatie afhankelijk op welke manier dit vorm krijgt. De teamleiders nemen persoonlijk contact met ouders/verzorgers/cliënten op voor de invulling van de begeleiding.

Shadow begeleiding op school

* Sinds de opening van scholen per 11 mei, wordt de shadow begeleiding weer ingezet.

* De richtlijnen vanuit school zijn leidend voor de begeleiders.

* Scholen zijn verantwoordelijk voor de inachtneming van de voorzorgsmaatregelen.

* Begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de algemene richtlijnen vanuit het RIVM en school.

Ouderbegeleiding

* Ouderbegeleiding wordt weer opgestart en zal 1 keer in de 2 weken plaatsvinden.

* De ouderbegeleiders houden zich aan de richtlijnen volgens het RIVM, dit wordt ook per brief gecommuniceerd naar de ouders die het betreft.

Begeleidingsaanbod vanaf 1 juli

* Afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid is het plan om per 1 juli de begeleiding volledig te hervatten.

* Er zal een extra ruimte op Loosduinen gehuurd worden om alle kinderen volledig te kunnen opvangen en toch de afstand van 1,5 meter tussen medewerkers te waarborgen.

* De inzetcapaciteit van personeel is bepalend voor het begeleidingsaanbod. In geval van ziekte kan het voorkomen dat kinderen afgebeld moeten worden.

Bij een van de volgende klachten of een combinatie daarvan houdt u uw kind thuis:

Groei past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
De volgende maatregelen zijn van kracht:

* Kinderen met een van de volgende klachten blijven thuis:
– Neusverkoudheid
– Hoesten
– Moeilijk ademen/benauwdheid

* Kinderen met koorts vanaf 38 graden blijven thuis.

* Kinderen mogen pas weer komen als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

* Als iemand anders binnen het gezin benauwdheidsklachten en/of koorts heeft blijft het kind thuis.

* Als iedereen binnen het gezin 24 uur klachtenvrij is mag het kind weer naar Groei komen.

* Als iemand binnen het gezin positief is getest op Corona moet het kind nadat de besmette persoon klachtenvrij is nog 14 dagen thuisblijven.

* Bij twijfel zal de temperatuur van het kind gemeten worden door een medewerker van Groei

* Hiervoor wordt een oor thermometer gebruikt. Die na gebruik gedesinfecteerd wordt

Crisis Management Team

Binnen Centrum Groei! is een Crisis Management Team (CMT) in het leven geroepen dat de leiding heeft over het primaire proces aangaande de Corona crisis. Het crisisteam bestaat uit 3 medewerkers met elk een eigen expertise die van belang is voor de voortzetting en continuïteit van de kritische processen. Merve en Femke zullen als aanspreekpunt van de begeleiders dienen en zijn 24 uur per dag beschikbaar voor vragen vanuit de medewerkers en cliënten.

Merve Harmankaya Coördinator Teamleiders + planning
Femke van Opzeeland Teamleider binnen
Rowald van Raam Directie + kwaliteitscoördinator

Vanaf 16 maart worden alle richtlijnen vanuit het RIVM, Overheid en GGD ten aanzien van het Corona virus opgevolgd.

 

De richtlijnen worden uitgezet naar de medewerkers en cliënten en zullen worden gemonitord door het CMT. Bij wijzigingen zullen noodzakelijke veranderingen waar nodig opnieuw worden uitgezet.

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/werknemers