Functies en verantwoordelijkheden

Overzicht verantwoordelijke functies

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Wendy van Raam

Directeur

Autisme specialist

E: wendy@centrumgroei.nl

T: 06 24 99 23 51

Verantwoordelijk algemeen beleid

Promoten van missie, visie en de doelstellingen van Centrum Groei!

Personeelsbeleid

Promoten en waarborgen methode pASSend Eigen-Wijzer

Kennismaking nieuwe cliënten

Overleg met instanties en gemeenten

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Rowald van Raam

Adjunct-directeur

Kwaliteitscoördinator

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker

AVG-coördinator

E: info@centrumgroei.nl

T: 06 41 61 44 61

Personeelszaken

Loonadministratie

Financiële administratie

ICT

Marketing

Databeveiliging (AVG)

Klachtenprocedure (klachten@CentrumGroei.nl)

Onderhoud pand

Voorraadbeheer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Merve Harmankaya

Coördinator teamleiders

Bedrijfshulpverlener

E: merve@centrumgroei.nl

T: 06 14 87 29 26

Personeelsbeleid

Planning (planning@centrumgroei.nl)

Dagelijkse leiding teamleiders

Intake nieuwe cliënten

Inwerken nieuwe begeleiders

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Hester Andeweg

Teamleider CSL

Stagebegeleider

E: hester@centrumgroei.nl

T: 06 146 22 912

Aanspreekpunt Cliënt vertrouwenspersoon

Aanspreekpunt Contactgericht Spelen en Leren

Aanspreekpunt sensorische integratieverwerking

Advies en observaties basis onderwijs

Inwerken nieuwe stagiaires

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Femke van Opzeeland

Teamleider binnen

Stagebegeleider

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker

E: femke@centrumgroei.nl

T: 06 41 55 16 83

Dagelijkse leiding begeleiders binnen

Voortgang zorgplannen, -evaluaties en verslaglegging

Intake nieuwe cliënten

Inwerken nieuwe begeleiders

Inwerken nieuwe stagiaires

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Mariska Hulsbosch-Taal

Ouderbegeleider

Opvoed- en ASS specialist

E: mariska@centrumgroei.nl

T: 06 41 55 16 81

Ouderbegeleiding

Aanspreekpunt instanties

Overleg en advies begeleiders

Ontwikkelen van zorgpad pASSend Eigen-Wijzer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Caroline Reimes

Ouderbegeleider

E: caroline@centrumgroei.nl

T: 06 148 72 939

Ouderbegeleiding

Aanspreekpunt instanties

Overleg en advies begeleiders

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Chelsie Rupke

Teamleider buiten

Stagebegeleider

Aandachtsfunctionaris Meldplicht kindermishandeling

en huiselijk geweld

Veiligheidscoördinator

Hoofd – Bedrijfshulpverlener

E: chelsie@centrumgroei.nl

T: 06 14 62 27 61

Intake nieuwe cliënten

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Veilig Incident Melding

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Aanspreekpunt begeleiders buiten

Inwerken nieuwe stagiaires

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Jessica Moritz – Hassell

Teamleider

Coördinator onderwijsbegeleiding

E: jessica@centrumgroei.nl

T: 06 14 62 29 20

Aanspreekpunt Shadow begeleiders
Verantwoordelijke Taakomschrijving
Leslie Linssen

Teamleider buiten

E: leslie@centrumgroei.nl

T: 06 18 20 42 12

Aanspreekpunt begeleiders buiten
Verantwoordelijke Taakomschrijving
Shirley Vonk

Administratief medewerker

Hoofd – Bedrijfshulpverlener

E: shirley@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Administratie

Financiële administratie

Administratie P&O

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Karin Kloppers

Administratief medewerker

E: karin@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Administratie

Administratie P&O