Functies en verantwoordelijkheden

Overzicht verantwoordelijke functies

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Wendy van Raam

Directeur

Autisme specialist

E: wendy@centrumgroei.nl

T: 06 24 99 23 51

Verantwoordelijk algemeen beleid

Promoten van missie, visie en de doelstellingen van Centrum Groei!

Personeelsbeleid

Promoten en waarborgen methode pASSend Eigen-Wijzer

Kennismaking nieuwe cliënten

Overleg met instanties en gemeenten

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Rowald van Raam

Kwaliteitscoördinator

Klachtenfunctionaris

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker

AVG-coördinator

E: info@centrumgroei.nl

T: 06 41 61 44 61

Personeelszaken

Loonadministratie

Financiële administratie

ICT

Marketing

Databeveiliging (AVG)

Klachtenprocedure (klachten@CentrumGroei.nl)

Onderhoud pand

Voorraadbeheer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Merve Harmankaya

Coördinator teamleiders

Bedrijfshulpverlener

E: merve@centrumgroei.nl

T: 06 14 87 29 26

Draagt zorg voor het totale proces omtrent de ontwikkeling en begeleiding van cliënten

Personeelsbeleid

Planning (planning@centrumgroei.nl)

Dagelijkse leiding teamleiders

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Hester Andeweg

Teamleider locatie Loosduinen

Stagebegeleider onderwijs

Cliënt vertrouwenspersoon

E: hester@centrumgroei.nl

T: 06 146 22 912

Coördinatie Spelend Leren

Draagt zorg voor het totale proces omtrent de ontwikkeling en begeleiding van cliënten

Inwerken nieuwe stagiairs

Advies en observatie sensorische integratieverwerking

Advies en observaties onderwijs

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Femke van Opzeeland

Teamleider locatie Loosduinen

Stagebegeleider

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Bedrijfshulpverlener

E: femke@centrumgroei.nl

T: 06 41 55 16 83

Dagelijkse leiding begeleiders locatie

Draagt zorg voor het totale proces omtrent de ontwikkeling en begeleiding van cliënten

Draagt zorg voor de implementatie het hanteren en borgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Caroline Reimes

Ouderbegeleider

E: caroline@centrumgroei.nl

T: 06 148 72 939

Ouderbegeleiding

Aanspreekpunt instanties

Overleg en advies begeleiders

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Chelsie Rupke

Teamleider ambulante begeleiding

Stagebegeleider

Aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Bedrijfshulpverlener

Veiligheidscoördinator

E: chelsie@centrumgroei.nl

T: 06 14 62 27 61

Aanspreekpunt ambulante begeleiders

Draagt zorg voor het totale proces omtrent de ontwikkeling en begeleiding van cliënten

Draagt zorg voor de implementatie het hanteren en borgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Draagt zorg voor het proces omtrent veiligheid

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Leslie Linssen

Teamleider ambulante begeleiding

Stagebegeleider

E: leslie@centrumgroei.nl

T: 06 18 20 42 12

Aanspreekpunt ambulante begeleiders

Stagebegeleider

Draagt zorg voor het totale proces omtrent de ontwikkeling en begeleiding van cliënten

Lid van het managementteam

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Shirley Vonk

Financieel administratief medewerker

Bedrijfshulpverlener

E: shirley@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Algemene administratieve handelingen

Financiële administratie

–          Declaraties ZIN

–          Declaraties PGB

–          Facturatie

Loonadministratie

Administratie P&O

Voorraadbeheer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Karin Kloppers

Administratief medewerker

E: karin@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Administratie
Verantwoordelijke Taakomschrijving
Jordy Schaasberg

Planning

E: jordy@centrumgroei.nl

T: 06 148 72 937

Inroosteren medewerkers en cliënten

ICT

Datum laatste wijziging: 15-02-2021