Functies en verantwoordelijkheden

Overzicht verantwoordelijke functies

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Wendy van Raam

Directeur

Autisme specialist

E: wendy@centrumgroei.nl

T: 06 24 99 23 51

Verantwoordelijk algemeen beleid

Promoten van missie, visie en de doelstellingen van Centrum Groei!

Personeelsbeleid

Promoten en waarborgen methode pASSend Eigen-Wijzer

Kennismaking nieuwe cliënten

Overleg met instanties en gemeenten

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Rowald van Raam

Adjunct-directeur

Kwaliteitscoördinator

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker

AVG-coördinator

E: info@centrumgroei.nl

T: 06 41 61 44 61

Personeelszaken

Loonadministratie

Financiële administratie

ICT

Marketing

Databeveiliging (AVG)

Klachtenprocedure (klachten@centrumgroei.nl)

Onderhoud pand

Voorraadbeheer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Merve Harmankaya

Coördinator teamleiders

Bedrijfshulpverlener

E: merve@centrumgroei.nl

T: 06 14 87 29 26

Personeelsbeleid

Planning (planning@centrumgroei.nl)

Dagelijkse leiding teamleiders

Intake nieuwe cliënten

Inwerken nieuwe begeleiders

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Hester Andeweg

Teamleider Spelend Leren

Stagebegeleider

E: hester@centrumgroei.nl

T: 06 146 22 912

Aanspreekpunt Cliënt vertrouwenspersoon

Aanspreekpunt Spelend Leren

Aanspreekpunt sensorische integratieverwerking

Advies en observaties basis onderwijs

Inwerken nieuwe stagiaires

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Femke van Opzeeland

Teamleider binnen

Stagebegeleider

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker

E: femke@centrumgroei.nl

T: 06 41 55 16 83

Dagelijkse leiding begeleiders binnen

Voortgang zorgplannen, -evaluaties en verslaglegging

Intake nieuwe cliënten

Inwerken nieuwe begeleiders

Inwerken nieuwe stagiaires

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Mariska Hulsbosch-Taal

Ouderbegeleider

Coördinator zorg

Opvoed- en ASS specialist

E: mariska@centrumgroei.nl

T: 06 41 55 16 81

Ouderbegeleiding

Aanspreekpunt instanties

Overleg en advies begeleiders

Ontwikkelen van zorgpad pASSend Eigen-Wijzer

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Chelsie Rupke

Teamleider buiten

Aandachtsfunctionaris Meldplicht kindermishandeling

en huiselijk geweld

Stagebegeleider

Veiligheidscoördinator

Hoofd – Bedrijfshulpverlener

E: chelsie@centrumgroei.nl

T: 06 14 62 27 61

Intake nieuwe cliënten

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Veilig Incident Melding

Calamiteiten- en ontruimingsplan

Aanspreekpunt begeleiders buiten

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Jessica Moritz – Hassell

Teamleider

Coördinator onderwijsbegeleiding

E: jessica@centrumgroei.nl

T: 06 14 62 29 20

Aanspreekpunt Shadow begeleiders
Verantwoordelijke Taakomschrijving
Shirley Vonk

Administratief medewerker

Hoofd – Bedrijfshulpverlener

E: shirley@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Financiële zaken

Declaraties H10 en SVB

Administratie P&O

Administratie

Verantwoordelijke Taakomschrijving
Karin Kloppers

Administratief medewerker

E: karin@centrumgroei.nl

T: 070 – 326 36 91

Administratie

Administratie P&O