Geschiedenis Groei!: van 2012 tot heden

Wendy van Raam heeft op 6 juni 2012, samen met Rowald van Raam en Marianne Takens de Stichting Groei! opgericht. Wendy, na 16 jaar ervaring te hebben opgedaan in cluster2 onderwijs, zag dat met de wet Passend Onderwijs, veel kinderen met een beperking zoals ASS en/of ADHD, geen passende plek zouden kunnen vinden. De insteek van de stichting is vanaf oprichting geweest, het bevorderen van zelfredzaamheid, sociaal vaardig zijn en het individueel begeleiden van kinderen, pubers en jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)  en/of  aanverwante stoornissen, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt. Veelal kinderen met autisme vinden bij Groei een plekje van waaruit de insteek van de begeleiding altijd is, terug te keren naar (enige vorm van) onderwijs.

Op uitnodiging van de gemeente Den Haag heeft Wendy namens de stichting haar adviezen mogen inbrengen over de decentralisatie van de AWBZ/WMO. Mede hierdoor kreeg Groei steeds meer bekendheid in regio Den Haag bij de diverse gemeentelijke-, onderwijs- en zorginstellingen.

In 2013 kreeg Stichting Groei! door bemiddeling van woningcorporatie Staedion de beschikking over ruimte in het gebouw “de Grote Keizer” aan de Loosduinse Hoofdstraat 565 in Loosduinen. Hiermede kreeg de stichting de ruimte en de mogelijkheid om op verantwoorde wijze het cliëntenbestand op te bouwen.

Door de explosieve groei van aanmeldingen werd in 2017 verhuisd (in het zelfde gebouw) naar de derde etage. De ruimte werd naar eigen ontwerp ingericht met een speciale kindvriendelijke vloer, open en dichte speelkamers, een grote open speelruimte, kantoorruimtes en een kantine. Dit alles volgens de eisen voor het werken met kinderen en voldoet volledig aan de normen van de ARBO.

2018 was een erg druk jaar:

In maart werd, mede als eis van de gemeente, het ISO 9001:2015 certificaat behaald (het in Nederland het hoogst haalbare kwaliteitscertificaat). Elk jaar vinden er audits plaats door gecertificeerde externe bureaus op het betrouwbaar functioneren van de organisatie en voor de verlenging van het ISO-certificaat.

Er is een start gemaakt met  individuele begeleiding in de klas (shadow) zowel in het lager-als in het voortgezet onderwijs (o.a. de Internationale school).

De Stichting is volop bezig geweest met het succesvol werven van fondsen.

Door de invoering van de nieuwe AVG-wetgeving (25 mei 2018) en de groeiende vraag naar passende ICT oplossingen, is op het gebied van automatisering een grote ontwikkeling doorgevoerd, o.a. door investeringen in hard- en software.

Het eerste clienttevredenheidsonderzoek met als uitkomst het cijfer 8,4 is voor Centrum Groei! een bevestiging dat we op de goede weg zijn.

In 2018 werd door het bestuur van de stichting het besluit genomen om ter waarborging van de continuïteit op korte en lange termijn per 1 januari 2019 de rechtsvorm en de naam te wijzigen in Autisme Centrum Groei! B.V. met als handelsnaam Centrum Groei!

Ter voorbereiding op deze papieren reorganisatie hebben in de laatste maanden van 2018 de juridische-, administratieve-, automatiserings- en marketingprocessen op volle toeren gedraaid.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder door te ontwikkelen en om te anticiperen op het naderende Thuiszitterspact (dat in 2020 moet ingaan),  werd per 1 januari 2019 de zelf ontwikkelde methode pASSend Eigen-Wijzer ingevoerd. Deze methode is het raamwerk waarbinnen gewerkt wordt: elk kind heeft pASSende Eigen begeleiding nodig, waarbij ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. De methode geeft meer handvatten dan de tot dan toe toegepaste methode CSL (Contactgericht Spelen en Leren) en omvat de pijlers Spelend Leren, Executieve Functies, Psycho-educatie, Ouderbegeleiding en Ontdekkend Leren.

Hiermee specialiseert Centrum Groei! zich steeds meer in kinderen met onderwijsproblematiek (o.a. thuiszitters).

In mei 2019 mochten de stagebegeleiders van Centrum Groei! als  één van de tien beste leerbedrijven in Nederland, een pluim in ontvangst nemen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB) welke onder 600 erkende leerbedrijven als waardering voor inzet voor stagiaires wordt uitgedeeld.

De verbouwing/inrichting van de Loosduinse Hoofdstraat 3e etage in 2017