Ontdekkend leren

Passend Onderwijs is helaas niet voor alle kinderen met autisme even passend. Soms dreigt schooluitval of is er sprake van schooluitval. Groei kijkt met ouders en deskundigen naar een plan om onderwijs weer leuk te maken, het zelfbeeld te versterken en met individueel passende ‘leerlijnen’ of doelen, te kijken naar een mogelijke terugkeer in het onderwijs, of om zolang mogelijk in het onderwijs te blijven.

Groei heeft ook shadows. Deze begeleiders zitten naast het kind in de klas, met als doel vaardigheden aan te bieden om onderwijs te kunnen blijven volgen.