Productcodes Centrum Groei!

45C02 Individuele begeleiding licht

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid met als doel het voorkomen van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.
Om dit te realiseren wordt begeleiding geboden bij:

• Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige.
• Invulling geven aan participatie in de samenleving met het kind.

Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan. Het gedrag van de jeugdige is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.

Aanvullende eisen
• De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mb0-niveau 3 tot en met hbo. Het zwaartepunt ligt bij de inzet op mbo-niveau 4.
• Er wordt door de opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.

45C05 Individuele begeleiding middel

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling. Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.
Om dit te realiseren wordt begeleiding geboden bij:

• Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige.
• Invulling geven aan participatie in de samenleving.

Doelgroep
De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren.

Aanvullende eisen
• De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo-niveau 4 tot en met wo (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een combinatie van mbo- en hbo-opleidingsniveau.
• Er wordt door de opdrachtnemer nauw samengewerkt met andere betrokkenen in het netwerk zoals het gezin, de school en andere zorgverleners, om een sluitend aanbod te bieden.

45ABS Ambulante Begeleiding op School

Bij shadow begeleiding komen zorg en onderwijs samen. De begeleiding is gericht op individuele leerinhoudelijke ondersteuning, op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school en de hulpverlener.

Ambulante begeleiding is er voor kinderen en jongeren die door hun beperking of door gedragsproblemen binnen hun eigen onderwijsvorm onvoldoende tot leren kunnen komen. Ook is er begeleiding voor kinderen met een grote of specifieke zorgbehoefte.

In 2020 wordt deze inzet toegewezen op de producten 45C02 Individuele begeleiding licht en/of 45C05 Individuele begeleiding middel. De gemeenten zetten in op het apart registreren van het product Shadow om hierop apart te kunnen rapporteren.
De productbeschrijvingen van de producten 45C02 en 45C05 zijn bij de inzet van het product Shadow van toepassing met dien verstande dat de begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo-niveau 4 tot en met wo.