Shadows in de klas

Groei levert individuele begeleiding op school aan cliënten met onderwijsproblematiek. Een begeleider verblijft in de klas als shadow en is er voor het individuele kind voor het versterken van executieve functies binnen het onderwijssysteem. Hiermee wordt er naar gestreefd dat het kind gedurende dag het lesprogramma zo goed mogelijk kan volgen en voortijdig schooluitval wordt voorkomen.

Wij observeren in de klas, geven advies en raad aan leerkrachten en docenten om kennis te verschaffen in de omgang met een autistische leerling.

Om inzicht en begrip bij zowel leerlingen als leerkrachten over autisme te vergroten worden er klassikaal diverse vormen van voorlichting aangeboden.