Thuisbegeleiding

1 augustus 2014 is Passend Onderwijs in werking getreden.

Passend Onderwijs is voor alle kinderen in Nederland. Iedereen heeft recht op onderwijs.

Helaas… er zijn op dit moment meer thuiszitters dan ooit. Een juist aantal zullen we nooit weten, want de kinderen die ontheffing hebben gekregen, vallen hier buiten.

Centrum Groei! is gespecialiseerd in thuiszitters. Wij geven niet alleen begeleiding thuis en/of bij ons in het centrum, maar begeleiden ook in de klas tijdens de lesuren (shadow).

Allereerst kijken we wat er nodig is:

  •  is er een (tijdelijke) ontheffing leerplicht?
  •  is terugkeer naar onderwijs een mogelijkheid?
  •  wat voor onderwijs?
  •  voor welke mogelijkheid kiezen ouders? Het kind zelf? De Onderwijsconsulent? Leerplicht?
  •  hoe leerbaar is het kind?
  •  welke vaardigheden zijn er nodig om weer in het onderwijs terug te keren?
  •  is het haalbaar?

Bij Ontdekkend leren gaan we uit van de interesses van het kind. Er zijn 8 hoeken gecreëerd die aansluiten op onderwijs, zonder dat het meteen voelt als onderwijs. Dit is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Tijdens dit traject bieden we psycho-educatie aan, trainen we zwakke executieve functies, werken we aan sociale vaardigheden en richten we ons op ontdekkend leren.

Dit doen we niet alleen. Met ons uitgebreide netwerk en jarenlange ervaring, kunnen wij met gedegen kennis van zaken een zo effectief mogelijk traject uitzetten. In nauwe samenwerking met U en met gemeentelijke- en overheidsinstanties, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, wordt een persoonlijk traject uitgezet.

Elk traject is anders. Er zijn geen panklare oplossingen. Wij gaan uit van het kind en zijn of haar mogelijkheden!