Vacature Ouder-/Gezinsbegeleider

Wie zijn wij?

Centrum Groei! is voor kinderen, pubers en jong volwassenen in de leeftijd van circa 2 tot 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen zoals Aandachtstekort- hyperactiviteitstoornis (ADHD), Aandachtsstoornis (ADD), Taal- Ontwikkelingsstoornis (TOS).

Naast de directe begeleiding van onze cliënten in ons centrum, thuis of op school, zijn wij gespecialiseerd in ouder-/gezinsbegeleiding. Door de toenemende vraag naar deze vorm van begeleiding zijn wij dringend op zoek naar een tweede ouder-/gezinsbegeleider.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand voor het zelfstandig -ambulant- begeleiden/coachen van ouders/verzorgers van cliënten met ASS, ADHD of een aanverwante stoornissen. Het bieden van ondersteuning met als doel het gezinssysteem als geheel te versterken, staat centraal. Dit wordt onder andere gedaan door het geven van praktische opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers. De ouderbegeleider zorgt voor borging van de pedagogische situatie door observatie, begeleiding, advies, monitoring, stimulering en activering van het gezin.

Plaats in de organisatie

 • Ontvangt hiërarchisch leiding van directie en coördinator teamleiders.
 • Nauwe samenwerking met begeleiders onder supervisie van een teamleider.
 • Het werkgebied beslaat de regio Haaglanden.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

 • Uitvoeren van diverse verrichtingen op het gebied van ouder-/gezinsbegeleiding.
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van zorgplannen met ouders/verzorgers.
 • Bijhouden van rapportages en bijkomende administratieve taken.
 • Signaleren, rapporteren en monitoren van de gezinssituatie.
 • Neemt deel aan werkoverleg, themabijeenkomsten en cursussen.
 • Grote mate van zelfstandigheid in het zelf plannen van contactmomenten.
 • Mede verantwoordelijk voor het uitdragen van de missie en visie van de organisatie.

Functie eisen

 • Minimaal HBO diploma (Social Work, Pedagogiek, Psychologie) of een daarmee vergelijkbare kwalificatie.
 • Pré: aantoonbare ervaring in ouderbegeleiding en/of behandeling (geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg of kinderpsychiatrie) van de doelgroep.
 • Kennis, ervaring en affiniteit met het werken met kinderen en jeugdigen met ASS, ADHD of aanverwante stoornissen.
 • Kennis van systeemgericht werken.
 • Bekend met verschillende sociale vaardigheids- en interventietechnieken en kan deze op de lange termijn resultaatgericht inzetten.

Overige functie eisen

 • Geldige SKJ inschrijving of aan de inschrijfeisen voldoen.
 • Geduld, doorzettingsvermogen, empathisch, vriendelijk en kunnen samenwerken.
 • Integriteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid is vereist in het omgaan met cliëntgegevens.
 • In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur in bezit van auto
 • Voorkeur: Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. jeugdzorg.

Basishouding

 • Een sensitieve/responsieve houding van de professional: het zich kunnen “verplaatsen in de ouder” en gevoelig zijn voor signalen en daar adequaat op aansluiten.
 • Een positieve en ondersteunende benadering van ouders: optimisme uitstralen en geloof hebben in de mogelijkheden van ouders om vraagstukken zelf op te lossen.
 • Een zorgvuldige en respectvolle benadering van ouders en hun visie op opvoeding.
 • Actief luisteren, vragen stellen, samenvatten en structureren.
 • Is zich van zijn/haar eigen lichaamstaal bewust en stemt deze af op de ouder.

Vaardigheden

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift.
 • Communicatieve vaardigheden voor het scheppen van een vertrouwensbasis en veranderingsbereidheid bij ouders.
 • Toont initiatief en kan zowel zelfstandig als multidisciplinair werken.
 • Analytisch vermogen: snel de kern van een vraag of probleem kunnen inschatten.
 • Didactische vaardigheden om ontwikkelingspsychologische inzichten en pedagogische kennis te kunnen vertalen in praktische suggesties en advisering op maat.
 • Kan werken aan empowerment en zelfregulatie door de competenties van ouders te versterken.
 • Kan gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit zowel het systeem als het individu.
 • Flexibel kunnen inspelen op een diversiteit van opvoedingssituaties vanuit een multicultureel perspectief.
 • Professionele gespreksvoering, met een juiste balans van nabijheid en afstand: eigen grenzen kunnen bewaken.

Inconveniënten

Er is een kleine kans op psychische belasting door confrontatie met problemen van de cliënt.

Wat bieden wij?

 • Werkzaamheden in overleg met fulltime of parttime mogelijkheden.
 • Je start met een 0-urencontract. In overleg bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van de uren en een vaste overeenkomst (CAO GGZ).
 • Een pensioenregeling via PFZW (Zorg en Welzijn).
 • Uitgebreide introductie van ons begeleidingsaanbod en -methode (pASSend Eigen-Wijzer).
 • Mogelijkheid tot het volgen van interne- en externe cursussen.
 • Werken in een gezellig team.

 

Solliciteren

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen, stuur dan een brief of e-mail met CV naar:

Autisme Centrum Groei!
Loosduinse Hoofdstraat 565
2552 AE Den Haag
t.a.v. Wendy van Raam
of e-mail
wendy@centrumgroei.nl

Nadere informatie is te verkrijgen via onze contact pagina