Visie & Doel

Visie

Onze visie is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, sociaal vaardig zijn en het begeleiden van kinderen, pubers en jongvolwassenen met autisme. Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen met autisme om hun plek in deze wereld meer zichtbaar te maken.

Doel

Centrum Groei! begeleid kinderen in de leeftijd vanaf circa twee jaar, pubers en jong volwassenen met een indicering Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of  aanverwante stoornissen zoals een Aandachtstekortstoornis (ADHD / ADD), Dyspraxie, Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Hooggevoeligheid (HSP) en/of met een licht verstandelijke beperking en slechthorendheid. Doel van de begeleiding is om kinderen, pubers en jongvolwassenen zelfredzamer, leerbaar en sociaal vaardiger te maken in onderwijs- werk- en leefsituaties.

Belangrijke doelen zijn het vinden van mogelijkheden -en hierin individueel begeleiden-  voor kinderen om deel te kunnen nemen aan enige vorm van onderwijs. Individuele begeleiding en ondersteuning in school-, werk en thuissituaties behoort tot de mogelijkheden en tevens het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zoals opvang en/of activiteiten, het versterken van executieve functies, gezins- en ouderbegeleiding en schooladvies op maat. Ouder- en gezinsbegeleiding behoren tot de mogelijkheden.

De begeleiding vindt plaats in centrum van Groei en/of thuis, op school of op het werk.

Het werkgebied van Centrum Groei! is op dit moment regio Haaglanden.

Aanbod

Ons aanbod kent verschillende varianten. Kinderen kunnen dagelijks begeleiding nodig hebben, of enkele dagdelen, of uren per week. Per kind wordt bekeken welke mogelijkheden we kunnen bieden. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de wensen van ouders. Voor pubers en jongvolwassenen werken wij met een persoonlijk behandelplan voor het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden. Door zwakke executieve functies zijn vaardigheden vaak niet vanzelfsprekend. Het (in)trainen van bepaalde vaardigheden zoals organiseren, plannen, emotieregulatie, tijdsbesef, concentratie, etc. is van essentieel belang. We hebben deze vaardigheden ons hele leven nodig.

Speelkamers

In het centrum zijn diverse speelkamers voor kinderen in de basisschoolleeftijd, 2 t/m 11 jaar, die nauwelijks of geen onderwijs kunnen volgen. In de speelkamers begeleiden wij kinderen met autisme volgens de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Deze methode gaat uit van de mogelijkheden van het kind en helpt het kind weer leerbaar en zelfredzaam te worden zodat terugkeer naar enige vorm van onderwijs vaak weer mogelijk is. Het geeft de ouders weer houvast door te gaan.
Voor kinderen die wel naar school gaan, maar (nog) vaardigheden missen, zijn er mogelijkheden na schooltijd.

Thuisbegeleiding

Pubers die niet of nauwelijks de deur meer uitkomen met onderwijsproblematiek, begeleiden we thuis. Het doel van de begeleiding is om weer structuur aan te brengen, dagritme op te bouwen en de buitenwereld weer leuk te vinden. Dit kan door activiteiten buiten de deur, zoals fietsen, hardlopen, wandelen, hond uitlaten, etc.
Doel is om te kijken of er een terugkeer naar een vorm van onderwijs mogelijk is.
Dreigt er schooluitval, dan kan begeleiding op school worden ingezet (leren leren, plannen, organiseren).
Na schooltijd kan er thuisbegeleiding zijn om schoolsituaties uit te leggen en het trainen van zwakke executieve functies

Ouderbegeleiding

Voor ouders kan het een hele opgave zijn om een kind met Ass of ADHD op te voeden en te begeleiden. Het kan dan fijn zijn om samen met de ouderbegeleider te kijken hoe het autisme van hun kind er uitziet en wat ouders kunnen doen om hun kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Psycho-educatie en het aanbieden van handvaten is een onderdeel van de ouderbegeleiding, waardoor ouders meer inzicht en begrip krijgen voor hun kind. Hierdoor kunnen ouders weer meer genieten van de opvoeding van hun kind.

School

Voor kinderen met ASS of ADHD kan naar school gaan lastig zijn.
Wij bieden begeleiding op school met tips en uitleg. Dit kan uitleg zijn voor zowel leerkrachten/docenten als voor kinderen in de klas.

Shadow

In de klas bieden wij 1-op-1 begeleiding in de vorm van een shadow. De shadow is er alleen voor deze leerling en bemoeit zich niet met de rest van de klas. Het is geen didactische begeleiding, maar begeleiding op sociaal-emotioneel vlak en het trainen van executieve functies. Shadow begeleiding is een tijdelijke mogelijkheid.

Workshops

Tijdens workshops zoals: ‘Anders omgaan met autisme’ en ‘De prikkelverwerking bij ASS en ADHD, vertellen we aan de hand van veel praktische voorbeelden hoe je beter om kunt gaan met alle prikkels die we dagelijks ondervinden.
Workshops kunnen op onze locatie gegeven worden of op een gekozen locatie.