Voorlichting

Meer weten over autisme? Hoe er -anders- mee om te gaan, zowel thuis in het gezin als op school of op het werk?
Onze autismespecialisten met hun jarenlange praktijkervaring reiken handvatten aan en geven waardevolle tips aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De voorlichting wordt gegeven op een door u gewenste locatie en tijdstip.

De prijs en tijdsduur zijn afhankelijk van locatie, groepsgrootte en eventuele speciale wensen.
Voor nadere vrijblijvende informatie kunt u mailen of bellen.

Anders omgaan met autisme

Speciaal voor ouders, grootouders, familie, vrienden, of iedereen die op een andere, positieve manier met autisme willen leren omgaan.
Wat is autisme? Wat doet autisme met je? En hoe kun je zelf leren omgaan met autisme?

Leven in een gezin met autisme

In een gezin met een kind met een beperking zijn meestal nog één of meer broertjes of zusjes (brusjes) aanwezig. De meeste aandacht gaat echter vaak naar het kind met een beperking. Brusjes cijferen zichzelf weg, of worden onhandelbaar. ‘Door onhandelbaar te worden kregen we tenminste meer aandacht’, vertelde een brusje. Ze werden ‘gezien’ en ‘gehoord’.

Tips en trucs voor brusjes en ouders, zodat autisme minder centraal staat en het gezin en er meer begrip is voor elkaar.

Omgaan met autisme in de klas

Een kind in de klas met autisme vergt meer van de leerkracht en aanpassingen van medeleerlingen.

Door uitleg te geven aan de groep met veel voorbeelden, is het voor medeleerlingen beter te begrijpen wat autisme is, en wat het betekent voor iedereen in de groep.

Omgaan met autisme op school

Speciaal voor onderwijzend personeel, leerkrachten, docenten, onderwijsassistenten, IB-ers, SMW-ers, etc.

Er wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Hoe kun je als leerkracht/docent  beter omgaan met autisme in de klas?
  • Inzet van de onderwijsassistent in de klas en de meerwaarde van een onderwijsassistent.
  • Wat gebeurt er met een leerling met autisme in een (volle, drukke) klas?
  • Hoe leg je aan de andere leerlingen uit dat er een leerling in de klas zit met autisme?
  • Wat zijn er voor mogelijkheden in de klas?
  • Observaties in de klas voor tips en trucs
  • Autisme voor professionals

Autisme voor professionals

Heeft u beroepsmatig te maken met begrippen als Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen zoals een Aandachtstekortstoornis (ADHD / ADD), Dyspraxie, Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Hooggevoeligheid (HSP). U hoort van ons wat er achter deze begrippen schuilgaat en hoe dit zich in de praktijk kan uiten.

Methode pASSend Eigen-Wijzer

Met de 5 pijlers van pASSend Eigen-Wijzer wordt gezorgd voor een zo breed mogelijk aanbod binnen de begeleiding welke wordt geboden door Centrum Groei!

Begeleidingsaanbod

De uitvoering van de begeleiding door Centrum Groei! kent verschillende varianten. Kinderen kunnen dagelijks begeleiding nodig hebben, of enkele dagdelen, of uren per week. De begeleiding is altijd individueel, zowel in ons Centrum als thuis of in de klas.

Uitgebreide mondelinge toelichting op het begeleidingsaanbod van Centrum Groei! Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, (op locatie Loosduinen) kunnen we uitleggen wat de begeleiding inhoudt en hoe we de begeleiding vorm geven.