Aanmelden

De doelgroep

Centrum Groei! is voor kinderen van 2 tot 18 jaar met de diagnose (of kenmerken van) autisme en/of aanverwante stoornissen, die baat hebben bij een begeleidingsvorm passend bij autisme.

Uitsluitcriteria

Niet iedere zorgvraag kan door Centrum Groei! worden beantwoord. Het is lastig om harde uitsluitingscriteria op te stellen, daarom zal Centrum Groei! elke situatie individueel beoordelen om te onderzoeken of het kind binnen Centrum Groei! past. Redenen om een kind uit te sluiten kunnen te maken hebben met:

  • Onveilig gedrag voor de andere kinderen en/of eigen medewerkers.
  • Buitensporige agressie en/of ongewenst gedrag die niet meer binnen het profiel van Centrum Groei! passen.
  • Het gebruik van middelen.
  • Suïcidaliteit van het kind.
  • Het kind medisch is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze organisatie, het begeleidingsaanbod en plaatsingsmogelijkheden? Dan kunt u een geheel vrijblijvend een mail sturen naar aanmelden@centrumgroei.nl of bellen naar 070-326 35 91.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? En heeft u een geldige verwijzing van de gemeente of het lokaal team? Dan kunt u een email sturen naar aanmelden@centrumgroei.nl met daarin de naam, leeftijd en hulpvraag van uw kind. Vervolgens zal een teamleider contact met u opnemen en een aanmeldgesprek plannen bij ons op locatie. In het aanmeldgesprek krijgt u informatie over Centrum Groei! en een rondleiding. Als u vervolgens wilt aanmelden zal de teamleider samen met u het aanmeldformulier invullen. Vanuit het aanmeldgesprek wordt er beoordeeld of Centrum Groei! passende begeleiding kan bieden aan uw kind. Het is fijn als uw kind mee komt naar het aanmeldgesprek, zodat uw kind geobserveerd kan worden.