Aanmelden

De doelgroep

Centrum Groei! is voor kinderen van 2 tot 18 jaar met de diagnose (of kenmerken van) autisme en/of aanverwante stoornissen, die baat hebben bij een begeleidingsvorm passend bij autisme.

Uitsluitcriteria

Niet iedere zorgvraag kan door Centrum Groei! worden beantwoord. Het is lastig om harde uitsluitingscriteria op te stellen, daarom zal Centrum Groei! elke situatie individueel beoordelen om te onderzoeken of het kind binnen Centrum Groei! past. Redenen om een kind uit te sluiten kunnen te maken hebben met:

 • Onveilig gedrag voor de andere kinderen en/of eigen medewerkers.
 • Buitensporige agressie en/of ongewenst gedrag die niet meer binnen het profiel van Centrum Groei! passen.
 • Het gebruik van middelen.
 • Suïcidaliteit van het kind.
 • Het kind medisch is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze organisatie, het begeleidingsaanbod en plaatsingsmogelijkheden? Dan kunt u een geheel vrijblijvend een mail sturen naar aanmelden@centrumgroei.nl of bellen naar 070-326 35 91.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? En heeft u een betrokken jeugdconsulent/casusregisseur? Dan kunt u of uw betrokken jeugdconsulent/casusregisseur een email sturen naar aanmelden@centrumgroei.nl.

Graag in de mail het volgende vermelden:

 • Naam en leeftijd kind.
 • In welke gemeente bent u woonachtig?
 • Wie is de betrokken jeugdconsulent/casusregisseur?
 • Wat is de hulpvraag van uw kind?
 • Voor welke vorm van begeleiding wilt u aanmelden? Groep, individueel, shadow of ambulant?
 • Hoeveel uur begeleiding is er per week gewenst?
 • Contactgegevens ouders, emailadres en telefoonnummer.
 • Welke taal spreken ouders? Nederlands of Engels.

Vervolgens zal een medewerker van Centrum Groei! contact met u opnemen en een aanmeldgesprek plannen bij ons op locatie. U krijgt via de mail het aanmeldformulier toegestuurd, deze dient u in te vullen en terug te sturen, voor het aanmeldgesprek.

In het aanmeldgesprek krijgt u informatie over Centrum Groei! en een rondleiding. Vanuit het aanmeldformulier- en gesprek wordt er beoordeeld of Centrum Groei! passende begeleiding kan bieden aan uw kind. Het is daarom fijn als uw kind mee komt naar het aanmeldgesprek.

Wanneer u woonachtig bent in Den Haag, kunt u als ouder niet zelf de aanmelding doen, hiervoor verwijzen wij door naar Kracht of Rondom Jou.