Elektronisch Cliënten Dossier Zilliz

Zilliz, het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) van Centrum Groei!, is bestemd voor het rapporteren van verslagen en het meten van de voortgang van de gestelde zorgdoelen.

Met een eigen toegang tot Zilliz heeft u altijd inzage in het dossier van uw kind. Wij voldoen hiermee aan wettelijk gestelde eisen.

Via een 5-tal tabbladen heeft u toegang tot:

Algemeen
Bevat alle benodigde algemene en persoonlijk gegevens van de cliënt, de contactpersonen en aangewezen persoonlijke begeleiders.

Contacten
Persoonlijke contactgegevens van de cliënt.

Zorgafspraken
Specifieke doelen of zorgafspraken. De voortgang wordt door middel van smileys aangegeven.

Rapportage
Rapportages, de voortgang van de doelen aangegeven door smileys en eventuele reactie(‘s).

Dossier
Documentatie van uw kind(eren), zoals het zorgplan en de evaluaties.