Vacatures

Centrum Groei! is voor kinderen, pubers en jong volwassenen in de leeftijd van circa 2 t/m 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen zoals Aandachtstekort- Hyperactiviteit stoornis (ADHD), Aandachtsstoornis (ADD), Taal- Ontwikkelingsstoornis (TOS).

De begeleiding is altijd één op één. Spelenderwijs wordt begeleiding op maat geleverd welke gericht is op zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, communicatie en het versterken van executieve functies waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van beperkingen.

Centrum Groei! begeleidt veel kinderen met onderwijsbehoeften, waaronder thuiszitters. Doel is om deze kinderen (terug) te begeleiden naar een vorm van onderwijs.

Door individuele begeleiding leveren wij zorg op maat in school-, werk- en thuissituaties. Werkzaamheden vinden plaats op ons centrum in Loosduinen (Den Haag), thuis, of op school. Ons werkgebied beslaat de regio Haaglanden.

Door de sterk toenemende vraag naar ouder- en gezinsbegeleiding zijn wij met spoed op zoek naar een tweede Ouder-/Gezinsbegeleider.

Aangeboden vacatures