Begeleidingsaanbod

De uitvoering van de begeleiding door Centrum Groei! kent verschillende varianten. Kinderen kunnen dagelijks begeleiding nodig hebben, of enkele dagdelen, of uren per week. De begeleiding is altijd individueel, zowel in het Centrum als thuis. Elk kind heeft een eigen begeleider. Per kind wordt bekeken welke mogelijkheden we kunnen bieden. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de wensen van ouders.

Voor alle kinderen maken we een zorgplan, hierin wordt beschreven aan welke doelen we werken. Ouders kunnen in Zilliz, het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) de vorderingen van hun kind volgen.

De pubers krijgen vrijwel altijd begeleiding thuis. De begeleiding is dan vooral gericht op dagstructuur en het versterken van zwakke executieve functies. Executieve functies hebben we ons hele leven nodig. Het trainen van bepaalde vaardigheden zoals organiseren, plannen, emotieregulatie, tijdsbesef, concentratie, etc. is van essentieel belang.

Als het zitten in een klas lastig is, kan er gekozen worden voor shadowbegeleiding in de klas. Deze shadow is er speciaal voor dit kind en helpt waar nodig. Denk hierbij aan teveel prikkels, verduidelijking van sociale gebeurtenissen en uitleg van taal die letterlijk genomen wordt.

Voor ouders bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een ervaren ouderbegeleider. Deze kan in de thuissituatie praktische hulp bieden bij het omgaan met autisme en (complexe) opvoedperikelen. Ouderbegeleiding is uitsluitend voor ouders van cliënten die al begeleiding ontvangen van Centrum Groei!

Door de samenstelling van ons personeelsbestand, welke de cliëntenpopulatie weerspiegelt, kunnen wij begeleiding bieden tegen een brede achtergrond van afkomst, etniciteit en cultuur en religie. Communicatie kan plaatsvinden in Nederlands, Nederlands Met ondersteunde Gebaren (NMG) en Engels.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding? Neem dan contact met ons op.