Begeleiding in het Centrum

In het centrum zijn diverse speelkamers voor kinderen in de basisschoolleeftijd, 2 t/m 10 jaar, die nauwelijks of geen onderwijs kunnen volgen. In de speelkamers begeleiden wij kinderen met ASS/ADHD volgens de methode pASSend Eigen-Wijzer. Deze methode gaat uit van de mogelijkheden van het kind en helpt het kind weer leerbaar en zelfredzaam te worden zodat terugkeer naar enige vorm van onderwijs vaak weer mogelijk is. Tijdens het spelen leren we vaardigheden aan die vaak missen.
Voor kinderen die wel naar school gaan, maar (nog) vaardigheden (executieve functies) missen, zijn er mogelijkheden na schooltijd.
Tijdens de begeleiding houden we rekening met de prikkelverwerking. Als het kind beter leert omgaan met de over- en onderprikkeling, zal dit al veel schelen.
Psycho-educatie geeft inzicht in ASS of ADHD. De psycho-educatie is bedoeld voor het kind zelf, ouders en omgeving. Als je beter begrijpt wat ASS of ADHD is, kun je er ook beter mee omgaan.

Bekijk een foto impressie van ons centrum.