Ouderbegeleiding

Centrum Groei! biedt ouderbegeleiding aan. De ouderbegeleider komt thuis en geeft tips in het omgaan met autisme en/of opvoedproblemen.

Een kind met ASS of een andere beperking vraagt veel aandacht en inzet van de gezins- of familieleden.

Bij Centrum Groei! richten we ons niet alleen op het kind of de kinderen met ASS of ADHD. Om kinderen goed te kunnen begeleiden kan het nodig zijn het hele gezin te ondersteunen en bij de begeleiding te betrekken.

Ouders zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om hun kind(eren), zij weten wat goed is en hoe ze moeten handelen. Ouders houden ook altijd de regie.

Broertjes en zusjes (brusjes) in het gezin kunnen ook behoefte hebben aan uitleg en ondersteuning. Het is niet altijd makkelijk als je broertje of zusje alle aandacht naar zich toe trekt. Of dit komt door de beperking of het gedrag dat daaruit voorkomt, de familiedynamiek is anders.

Anders met elkaar omgaan – elkaar beter begrijpen – geeft vaak al een stuk verlichting.

Begeleiding vindt plaats in ons centrum of in de huiselijke omgeving.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding? Neem dan contact met ons op.