Kwaliteit


ISO 9001:2015

Centrum Groei! is ISO 9001:2015 gecertificeerd, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De kwaliteitsdoelstellingen en het bijbehorende plan van aanpak zijn opgenomen in het Managementplan.

Jaarlijks voert de directie een directiebeoordeling uit om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog geschikt, toereikend, doeltreffend en in lijn met de strategische richting van de organisatie is, waarna deze extern wordt getoetst door DEKRA.

Vergewisplicht (VOG)

Centrum Groei! is vanuit de overheid verplicht om te controleren of nieuwe medewerkers en stagiair(e)s voldoen aan de vergewisplicht. Wij controleren op 2 manieren het (arbeids)verleden.

Voor aanvang van de indiensttreding of stage vragen wij bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast wordt er navraag gedaan naar het arbeidsverleden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Iedere medewerker van Centrum Groei! heeft een diploma Eerste Hulp bij werken met kinderen.
De werknemers moeten ieder jaar een herhalingscursus volgen die gegeven wordt door HBO Safe. HBO safe is gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis en is in het bezit van een NIBHV-keurmerk.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Centrum Groei! heeft verschillende medewerkers op laten leiden tot BHV-er. Deze zijn in staat om te handelen bij calamiteiten en werken vanuit een calamiteitenplan. Daarnaast houden wij een aantal keer per jaar een ontruimingsoefening.
De BHV-ers moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen. Deze wordt gegeven door HBO Safe, gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis. Tevens in het bezit van een NIBHV- keurmerk.

Preventiemedewerker

Centrum Groei! heeft een aantal werknemers de taak gegeven van preventiemedewerker. Preventiemedewerkers helpen werkgevers bij veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ze zijn het aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerkers worden opgeleid door HBO Safe.