Shadow begeleiding

Centrum Groei! biedt shadow begeleiding op verschillende scholen: het Regulier basisonderwijs, Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO). De shadow begeleider zit naast het kind in de klas en ondersteunt het kind met de hulpvragen. De shadow begeleiding is onder andere gericht op reguleren van prikkels, een verlengde instructie geven en het versterken van de executieve functies. De shadow begeleider heeft hierbij een nauwe samenwerking met de leerkracht.

De shadow begeleiding kan worden ingezet met minimaal twee uur per dag begeleiding en kan ook voor een hele dag worden ingezet. Hoeveel uur shadow begeleiding er wordt ingezet is in afstemming met de school, de gemeente en Centrum Groei!.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding? Neem dan contact met ons op.