Disclaimer email gebruik Centrum Groei!

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. De inhoud van dit bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. De informatie is niet juridisch bindend, noch kunnen hier rechten aan worden ontleend of kan hier enige aansprakelijkheid of verplichting voor Centrum Groei! uit voortvloeien.

In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Centrum Groei!. Indien u dit bericht (inclusief bijlage(n)) ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Centrum Groei! is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Centrum Groei kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.