Voor wie is Centrum Groei!

Centrum Groei! is voor kinderen, pubers en jong volwassenen in de leeftijd van circa 3 t/m 25 jaar met de diagnose ASS en/of aanverwante stoornis. Wij begeleiden en ondersteunen thuis, in ons centrum en/of op school o.a. als:

 • autisme het gezin gaat beheersen
 • je kind anders of storend gedrag vertoont thuis of op school
 • onderwijs niet of nauwelijks (meer) mogelijk is (thuiszitters)
 • je kind door slechte concentratie niet (meer) kan meekomen op school
 • de school niet goed weet wat ze met je kind aan moet
 • je kind emoties niet goed kan uiten
 • je kind onvoldoende vermogen heeft om te plannen en te organiseren
 • je kind geen tijdsbesef heeft
 • sociale vaardigheden niet vanzelfsprekend aanwezig zijn

Centrum Groei! leert anders omgaan met autisme

Centrum Groei! kijkt naar de mogelijkheden van de persoon en niet naar de beperkingen. Door onze contactgerichte benadering Ontdekkend leren, onderdeel van onze methode pASSend Eigen-Wijzer. Wij bevorderen met -individuele begeleiding- spelenderwijs:

 • zelfredzaamheid
 • zelfstandig functioneren
 • emotieregeling
 • omgaan met prikkels (sensorische integratie)
 • executieve functies
 • sociale vaardigheden

Daarnaast bieden wij met ouderbegeleiding en workshops op maat, hulp aan ouders, familie en school om autisme beter te begrijpen en mee om te gaan.

pASSend Eigen-Wijzer

Met de methode pASSend Eigen-Wijzer zorgen wij voor maatwerk. Ieder kind leert op zijn eigen wijze. Onze werkwijze past zich aan, zodat wij wijzer met het kind om kunnen gaan. Het kind is de eigen wijzer in zijn ontwikkeling.

pASSend Eigen-Wijzer is ontwikkeld door het team van Centrum Groei! De methode is ontstaan uit Contactgericht Spelen en Leren, Contactgericht Ondersteunen, Hoekenwerk, Cluster 2 expertise en ruime ervaring met ASS.

In de 5 pijlers van pASSend Eigen-Wijzer wordt gezorgd voor een zo breed mogelijk aanbod binnen de begeleiding die wij bieden.

Diagnose autisme: wat nu?

De methode van Centrum Groei! gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en niet van de beperkingen. Onze individuele begeleiding is gericht op het (spelenderwijs) trainen van sociale vaardigheden en executieve functies.

Begeleidingsaanbod

De begeleiding die wij bieden is altijd op maat gemaakt. Iedereen reageert anders, voelt anders, denkt anders. Wij kijken naar alles wat nodig is. Niet alleen voor degene met autisme, maar ook voor het gezin, ouders en brusjes.

Autisme in de klas

Door observatie in de klas kunnen we vaak al veel handvatten geven. Wat zien we gebeuren? Hoe reageert de klas erop? Wat doet het met de leerkracht?

Missie en visie

Waar staat Centrum Groei! voor en hoe realiseren we dit

Cliënten dossier

Voor elke client wordt aan de ouders een toegangscode afgegeven tot het Elektronisch Cliënten Dossier Zilliz (ECD). Het dossier geeft altijd inzicht in o.a. zorgplan, zorgdoelen, rapportages van de begeleiding en periodieke evaluaties.

Kwaliteit

Centrum Groei! streeft er naar haar werkzaamheden veilig, betrouwbaar, deskundig, en betrokken uit te voeren. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Vacatures

Wij zijn altijd op opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s op MBO- en HBO-niveau. Wij bieden aantrekkelijke mogelijkheden met interne opleidingen.

Stagiair(e)s

Als officieel erkend leerbedrijf kunnen wij regelmatig stageplaatsen aanbieden, zowel op MBO- als op HBO-niveau.

Downloads

Download hier de formulieren voor uw aanmelding, onze protocollen, privacy verklaring en klachtenprocedure.