Missie en visie

Missie

Het bevorderen van zelfredzaamheid, sociaal vaardig zijn en het individueel begeleiden van kinderen, pubers en jongvolwassenen met  Autisme Spectrum Stoornis (ASS)  en/of  aanverwante stoornissen, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt.

Visie

Belangrijke doelen zijn het vinden van mogelijkheden -en hierin individueel begeleiden- voor kinderen om deel te kunnen nemen aan enige vorm van onderwijs. Individuele begeleiding en ondersteuning in school-, werk- en thuissituaties behoort tot de mogelijkheden en tevens het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zoals opvang en/of activiteiten, het versterken van executieve functies, gezins- en ouderbegeleiding en school- en/of werkadvies op maat.

De begeleiding vindt plaats op de locatie van Centrum Groei! en/of thuis, op school of op het werk.

Het werkgebied van Centrum Groei! is op dit moment regio Haaglanden.