Ruim 1 procent van alle Nederlanders heeft een vorm van autisme. De eerste symptomen zijn meestal al in de eerste levensjaren zichtbaar. Toch wordt de diagnose doorgaans pas jaren later gesteld, wanneer er problemen ontstaan op school, thuis, op het werk of in een relatie. Door de diagnose eerder te stellen – liefst op zo jong mogelijke leeftijd – kunnen ouders, leraren en begeleiders beter rekening houden met de aandoening en ontstaat er meer begrip voor het gedrag van mensen met autisme.

Ouders ondersteunen

“Het tijdig signaleren van een ontwikkelingsachterstand of -afwijking die mogelijk kan wijzen op autisme is vooral belangrijk om ouders handgrepen te kunnen bieden om hun kind beter te begrijpen en te begeleiden”, stelt de Leidse hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer-Onnes, medeauteur van de nieuwe richtlijn.

Het is een belangrijk doel van de consultatiebureaus om ouders van kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt zo goed mogelijk te ondersteunen in het opvoedingsproces. De jgz-medewerkers kunnen, eventueel geholpen door kinder- en jeugdpsychologen, gerichte hulp bieden en zorgen wegnemen of verminderen.
De nieuwe richtlijn is een toeleiding tot diagnostiek en heeft niet als doel een snelle diagnose autisme te stellen. Het gaat primair om het signaleren van een afwijkende ontwikkeling. “Als je ouders te snel confronteert met de diagnose autisme is hun houding vaak heel afwijzend”, merkt Van Berckelaer-Onnes.
Het is beter om al vóór de eventuele diagnose, die op zeer jonge leeftijd moeilijk te stellen is, informatie te geven hoe hun kind thuis en bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal optimaal kan worden gestimuleerd in de ontwikkeling.

Negatieve ervaringen voorkomen
Vroegtijdige specialistische hulp, gericht op autisme, kan negatieve en traumatische ervaringen voor zowel ouder als kind voorkomen. Maar die specialistische hulp wordt, zo stelt Joli Luijckx, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, in veel gevallen niet of in ieder geval niet direct aangeboden. Vaak blijkt dat gemeenten in eerste instantie algemene opvoedkundige hulp bieden. Het gevolg daarvan is dat de kinderen geen optimale en soms zelfs de verkeerde begeleiding krijgen.

Tijdige signalering

Dat kan, zo weet Luijckx, grote gevolgen hebben. “Kinderen die wel de goede ondersteuning krijgen, ontwikkelen zich beter en kunnen later ook beter en zelfstandiger functioneren in de maatschappij.” Ook voor ouders zijn tijdige signalering van mogelijke problemen en een vroege diagnose van groot belang.

Veel ouders geven aan dat zij een hele lange frustrerende weg hebben afgelegd voordat zij de juiste begeleiding kregen. Vaak denken omstanders en soms ook de ouders, dat een kind niet wil, slecht is opgevoed of gewoon onhandelbaar is. “Pas als je weet dat het om autisme gaat, kun je die onterechte kritiek weerleggen en begrip vragen én hopelijk ook krijgen voor je kind.”

Bron: https://www.mijngezondheidsgids.nl/herken-symptomen-van-autisme/