Psycho-educatie

Vanuit Centrum Groei! bieden wij psycho-educatie aan. Psycho-educatie is een traject dat de begeleider met de cliënt doorloopt waarbij de cliënt meer leert over wat autisme inhoudt. De cliënt leert binnen dit traject over:

  • Wat is autisme in het algemeen?
  • Wat houdt autisme voor mij in?
  • Wat zijn mijn sterke kanten? Hoe zet ik deze het beste in?
  • Welke uitdagingen zijn er? Hoe ga ik hier mee om?

Bij Centrum Groei! doorlopen wij dit traject aan de hand van een methodiek. Er bestaan verschillende methodieken voor het doorlopen hiervan. De begeleider kijkt welke methodiek het beste bij de cliënt past en zal hiermee aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk inzicht krijgt in (zijn/haar) autisme.