Voor wie is Centrum Groei!

Centrum Groei! is voor kinderen, pubers en jong volwassenen in de leeftijd van circa 2 tot 18 jaar met de diagnose ASS en/of aanverwante stoornis. Ons begeleidingsaanbod bestaat uit ondersteuning thuis, in ons centrum en/of op school o.a. als:

 • autisme het gezin gaat beheersen
 • je kind ander of storend gedrag vertoont thuis of op school
 • onderwijs niet of nauwelijks (meer) mogelijk is (thuiszitters)
 • je kind door slechte concentratie niet (meer) kan meekomen op school
 • de school niet goed weet wat ze met je kind aan moet
 • je kind emoties niet goed kan uiten
 • je kind onvoldoende vermogen heeft om te plannen en te organiseren
 • je kind geen tijdsbesef heeft
 • sociale vaardigheden niet vanzelfsprekend aanwezig zijn

Centrum Groei! leert anders omgaan met autisme

Centrum Groei! kijkt naar de persoonlijke mogelijkheden en niet naar beperkingen. Door onze contactgerichte individuele benadering bevorderen wij spelenderwijs:

 • zelfredzaamheid
 • zelfstandig functioneren
 • emotieregeling
 • omgaan met prikkels (sensorische integratie)
 • executieve functies
 • sociale vaardigheden

Met onze methode pASSend Eigen-Wijzer zorgen wij voor maatwerk, waarbij ieder kind leert op zijn eigen wijze.

Daarnaast bieden wij met ouderbegeleiding en voorlichting op maat, hulp aan ouders, familie en school om autisme beter te begrijpen en mee om te gaan.

pASSend Eigen-Wijzer

Met de methode pASSend Eigen-Wijzer zorgen wij voor maatwerk. Ieder kind leert op zijn eigen wijze. Onze werkwijze past zich aan, zodat wij wijzer met het kind om kunnen gaan. Het kind is de eigen wijzer in zijn ontwikkeling.

pASSend Eigen-Wijzer is ontwikkeld door het team van Centrum Groei! De methode is ontstaan uit Contactgericht Spelen en Leren, Contactgericht Ondersteunen, Hoekenwerk, Cluster 2 expertise en ruime ervaring met ASS.

In de 5 pijlers van pASSend Eigen-Wijzer wordt gezorgd voor een zo breed mogelijk aanbod binnen de begeleiding die wij bieden.

Sfeerimpressie Autisme Centrum Groei!