Ontdekkend leren

Passend Onderwijs is helaas niet voor alle kinderen met autisme even passend. Soms dreigt schooluitval of is er sprake van schooluitval. Centrum Groei! kijkt met ouders en deskundigen naar een plan om onderwijs weer leuk te maken, het zelfbeeld te versterken en met individueel passende ‘leerlijnen’ of doelen, te kijken naar een mogelijke terugkeer in het onderwijs, of om zolang mogelijk in het onderwijs te blijven.

Hierbij werken we aan de schoolse vaardigheden die nodig zijn om op school te kunnen blijven of weer naar een soort van onderwijs te kunnen.

Schoolse vaardigheden zijn o.a.:

  • Concentratie
  • Uitgestelde aandacht
  • Beurt nemen
  • Flexibiliteit
  • Zelfstandigheid
  • Emotieregulatie
  • Gecijferdheid
  • Geletterdheid

Onderwijs is, als je ASS hebt, vaak heel lastig. Zeker als je de wereld letterlijk neemt en niet goed begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Om weer zin te krijgen in onderwijs en leren, begeleiden wij met onze eigen methode ontdekkend leren.

Centrum Groei! heeft ook shadows. Deze begeleiders zitten naast het kind in de klas, met als doel vaardigheden aan te bieden om onderwijs te kunnen blijven volgen. De shadow zit naast het kind in de klas en leert om te gaan met de prikkelverwerking. In samenspraak met school trainen we executieve functies en bieden een veilige omgeving in de klas.